Vi har i veckan startat med forntiden i SO och jord i NO. Vi arbetar tillsammans med en annan klass på skolan i blandade grupper. Efter första tillfället gjorde vi en utvärdering för att se hur eleverna hade upplevt lektionerna. Vi arbetade med Plickers https://www.plickers.com där eleverna får välja det alternativ som de tycker passar bäst in genom att hålla upp en kod på ett speciellt sätt. Jag som lärare skannar sedan av svaren med hjälp av lärplattan och hela klassens svar syns på tavlan.

 

Den här gången var frågan:

Hur hade du det på NO/SO lektionen?

A, Det kändes spännande

B, Det var roligt

C, Nej, det kändes inte kul

D, Det var inget speciellt

Kul att se att att det denna gång inte var någon som kände att det inte hade varit roligt…

 


Prenumerera på nya blogginlägg