Pellesvänner

Yes! En utmaning!

Etikett: superhjältar

Svenska: nationella läsdagen 2017

Idag har vi firat läsdagen med just en hel dag läsning. Vi har haft bok 2 i Handbok för superhjältar stående i klassrummet i två veckor och det har varit många som har varit och tittat i den och frågat om de får läsa den. Så idag var det äntligen dags…

Handbok för superhjältar. Röda masken

Vi gjorde som vi brukar, arbetet delades in i 4 stationer.

Station 1:  läsa boken tillsammans.  Alla hjälptes åt och läste en del var.

Station 2: egen läsning

Station 3: Gör en egen tavla med din egen superkraft

Station 4: skriv din superhjälte berättelse, ta hjälp av en kompis och rätta renskriv sedan på datorn.

 

Även superhjältar behöver ibland superenergi…

Även en sådan här annorlunda dag är det ju alltid kursplanens mål vi tränar på:

Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse. Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator. I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter. De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning/…/

Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.

Ur: Lgr 11 kunskapskrav i svenska åk 3


Prenumerera på nya blogginlägg

Svenska: superhjältar

Nu har vi kommit fram till planeringsstadiet för våra superhjältar. Vi testade på att göra gemensamma berättelser där eleverna arbetade i grupper. Varje elev fick ansvar för en del av berättelsen och de skulle då skriva sin del utan att veta vad de andra skriver (samma struktur som när man ritar en person och en ritar huvudet, för att sedan vika bort denna del och nästa ritar överkroppen utan att se vad föregående person ritat o.s.v.)

Eleverna följde denna struktur:

Så här blev en historia: Det var en gång en hjälte som hette Gröna ninjan. Hen bodde i ett hemsökt slott. Den Grönan ninjan hade ett stort uppdrag och det var att åka till Afrika och rädda alla djur. Men precis när den Gröna ninjan ska ge sig iväg kommer en superskurk och kladdar ner hela stan. Men som tur är har den Gröna ninjan en varmkorv i munnen som han skrämmer iväg superskurken med och då kan vår hjälte flyga till Afrika och avsluta sitt uppdrag…

Många skratt senare började alla med sin egna berättelseplan:

 De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.

Ur: Lgr 11 kunskapskrav åk 3 i ämnet svenska

 


Prenumerera på nya blogginlägg

Svenska: superhjältar

Arbetet med superhjältar går vidare och denna gång handlade det om ord och ordförståelse. Eleverna har läst hela boken

”Handbok för superhjältar”  Under arbetets gång har de skrivit upp svåra ord och nu var det dags att samla ihop dessa. Eleverna arbetade i grupper och i programmet AnswerGarden https://answergarden.ch/  De skriver på lärplattorna och orden som alla skriver kommer upp i en gemensam text på tavlan. Om flera grupper skriver samma ord, så blir det ordet större.

 

När vi skrivit upp de svåra orden fyllde eleverna på med ord som som hör till superhjältar.

 

Sista delen i arbetet, får eleverna själva välja ett ord från tavlan som de inte vet vad det betyder. De arbetar då med Bokstavslandets ordtavla och skriver ordet. För att hitta betydelse, synonymer och motsatser så använder de lärplattorna. Här återkommer vi diskussionerna om källkritik och hur man söker för att hitta det man söker på internet.

Läsa och skriva

  • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Språkbruk

  • Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.

Informationssökning och källkritik

  • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbsidor för barn.
  • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.

Ur: Lgr 11 Centralt innehåll i ämnet svenska

 


Prenumerera på nya blogginlägg

Nytt tema på gång…

Idag har vi startat igång läsningen i denna spännande bok. 

Eleverna läser och skriver läslogg där de förutspår vad som kommer hända, de letar efter ord de inte riktigt förstår och de skriver frågor till texten. Vi kommer att arbeta vidare med boken och temat superhjältar, så fortsättning följer…

 

 

Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse. Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.

Ur: Lgr 11 kunskapskrav åk 3 i ämnet svenska.


Prenumerera på nya blogginlägg

© 2018 Pellesvänner

Tema av Anders NorenUpp ↑