Pellesvänner

Yes! En utmaning!

Etikett: NO (sida 1 av 2)

Svenska/NO: Faktatexter om vårtecken

Våren är på intågande även i klassrummet.

 

Eleverna har läst olika faktatexter, det har handlat om fjärilar, spindlar, flugor och myggor. De har sedan svarat på frågor kring texten.

 Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.

Ur: Lgr 11 kunskapskrav i svenska åk 3.

Vidare har de tränat på att följa en instruktion och skapat egna djur.

  • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar, och hur de kan organiseras med logisk ordning och punktuppställning i flera led.

Ur: Lgr 11 centralt innehåll svenska åk 1-3

I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter/…/Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.

Ur: Lgr 11 kunskapskrav i NO åk 3


Prenumerera på nya blogginlägg

NO: fåglar

Idag har vi redovisat fågelarbetet.  Eleverna berättade fakta om sin fågel och visade upp sin bild. Vi lyssnade även till fågelns speciella läte. Om ni vill lyssna på de olika fåglarna så kan ni göra det här: https://www.xn--fgelsng-exae.se/

Det har varit roligt att följa elevernas ökade intresse för fåglar, varje dag har någon berättat om vilka fåglar de har sett eller hört på väg till skolan. Om en knapp månad fördjupar vi oss ytterligare om fåglar, då vi tar hjälp av naturskolan och har en utedag i Gredelby Hagar. Vill även passa på att tacka för böckerna som en förälder skänkt till alla elever i klassen.  Alla elever fick en varsin efter att de hade redovisat och lyckan och intresset var stort.  När vi avslutade med att alla fick läsa i sin bok var det många elever som jublade.


Prenumerera på nya blogginlägg

NO: fåglar

Just nu är det mycket på gång i klassrummet och en av de sakerna är arbetet med fåglar.

Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.

Ur: Lgr 11 kunskapskrav åk 3 i NO

Eleverna har arbetat enskilt med en fågel och tagit fram fakta. De har även skapat sin fågel i garn. Här fick eleverna träna på att följa en skriven instruktion för att veta vad de skulle göra. Eleverna lyssnar även på fåglars sång för att lära sig känna igen de  och urskilja vem som är vem.


Prenumerera på nya blogginlägg

NO: Rymden

Arbetet med rymden går vidare och med hjälp av ett ljusbord har eleverna gjort framsidor till rymdböcker.

Vi har även tittat på stjärnbilder och eleverna har tryckt sin egen stjärnbild.  Karlavagnen och Orion är två stjärnbilder som fler av eleverna kände igen, men det var få elever som kände igen sin egen stjärbild/stjärntecken.

Året runt i naturen

  • Jordens, solens och månens rörelser i förhållande till varandra. Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året. Ur: Lgr 11 centralt innehåll i NO åk 1-3.

Prenumerera på nya blogginlägg

NO: rymden

Vi har startat terminen med ett kortare tema om rymden. Det mål vi arbetar mot är:

Eleven kan visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra. Ur: Lgr 11 kunskapskrav åk 3 NO

Vi kommer även titta på:

Månens olika faser. Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende vid olika tider på året. Ur: Lgr 11 Centralt innehåll åk 1-3.

Ett av uppdragen har varit att skapa en faktatext om månens faser. För att ta reda på fakta om detta har vi tittat på olika faktafilmer, sedan skrev vi upp  ämnesspecifika ord som ska finnas med i elevernas texter.

Vi har även läst boken Armstrong, den första musen på månen av Torben Kuhlmann

 

Här finns en liten trailer om boken: https://m.youtube.com/watch?v=tj9vUd3zyvE

Eleverna tycker väldigt mycket om boken och vi har pratat mycket om ords betydelser och vad man kan läsa av i bilder. Eleverna har även förberett sin egna ”Armstrong” på en rymdresa.

Tidigare i veckan pratade vi om VR glasögon i klassen och om hur häftigt det hade varit att få titta på stjärnhimmeln genom ett par sådana. Dagen efter kommer en elev i klassen med ett par och säger att vi gärna får ha deras, för de används inte hemma hos dem! Så vi letade reda på appen Star chart VR och det här blev en stor hit i klassen och under två hela lektioner turades eleverna om att titta på stjärnhimmeln i dessa.

Arbetet går vidare nästa vecka och då var det några elever som var sugna på att blogga om rymdentemat.

 

 


Prenumerera på nya blogginlägg
Äldre inlägg

© 2018 Pellesvänner

Tema av Anders NorenUpp ↑