Pellesvänner

Yes! En utmaning!

Etikett: green screen

SO: Forntiden

Nu är arbetet med forntiden i full gång. Vi startade arbetet med att ta reda på vad vi vet om forntiden. Eleverna skrev tillsammans i grupper i Padlet på så sätt skapade eleverna ett gemensamt dokument där alla kunde se vad vi kunde innan vi började. Så här såg förkunskaperna ut i de två grupperna:

Vid nästa lektion startade vi med fakta kring Jägarstenåldern, vi såg delar av denna film: I stenålderns tid och sedan läste vi fakta ur två läroböcker Boken om SO 1-3 Grundbok PULS SO-boken 1-3, Grundbok (häftad)

Efter detta delades eleverna in i grupper där alla grupper fick olika uppdrag. Alla grupper kommer att få göra alla stationer.

Station 1: skapa stenåldershalsband 

Station 2: Skriva faktatexter   mallen tagen från http://mittlillaklassrum.weebly.com

Station 3: Planera en dramatisering om hur en dag på Jägarstenåldern kunde se ut. Sedan filma med green screen.  Här är material ihopsamlat redo för filmning under veckan.

Station 4: Skapa en affisch med fakta och bilder om Jägarstenåldern.

 

Här är några affischer som är under produktion. Vi arbetar i appen Comic life 3

Fortsättning följer…

Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck. Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser. Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid. Ur: Lgr 11 kunskapskrav åk 3 i SO


Prenumerera på nya blogginlägg

SO: Förväntansdokument

På vår skola finns det ett förväntansdokument, ett dokument som visar vad som förväntas av personalen, föräldrarna och eleverna. Den här veckan har vi arbetat aktivt med det som förväntas av eleverna. Vi startade med en samling där vi pratade om vad varje punkt betyder. Sedan fick varje bordsgrupp två punkter som de fick presentera på valfritt sätt. Alla fyra grupper valde att filma med green screen. Nu har vi gjort detta så många gånger att eleverna börjar kunna det. Denna gång stod jag för själva filmandet, men eleverna sköter upplägget, dramatiseringen och sätter ihop film med bakgrundsbilden. Vi har arbetat mycket med källkritik, så nu är det eleverna själva som säger: – Vi kan inte ta vilka bilder vi vill, vi får bara ta de bilder som vi får dela vidare… Den här gången valde alla grupper bilder från www.flicr.com

Så här ser det ut innan eleverna har lagt en bakgrund 

Här är smakprov på några av filmerna

https://youtu.be/EnBHSWCmShk

https://youtu.be/Bf1wxfZoYvs

Skolans mål är att varje elev

  • tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö,

Ur: Lgr 11 2.3 Elevernas ansvar och inflytande

 

 

 

 


Prenumerera på nya blogginlägg

© 2018 Pellesvänner

Tema av Anders NorenUpp ↑