Pellesvänner

Yes! En utmaning!

Etikett: faktatexter

Svenska: Astrid Lindgrens jul

Nu har vi kommit till den här tiden på året då mycket handlar om jul. Vi kommer ha 3 olika projekt på gång under december månad. Det ena arbetet startade vi igång idag. Eleverna arbetade i bordsgrupperna och fick gemensamt bestämma viken av Astrid Lindgrens julberättelser de vill ansvara för. Vi har arbetat utifrån Astrid Lindgrens julbok, där författaren själv har läst in sina berättelser.

  

När fördelningen var klar startade alla grupper mad att lyssna på sin berättelse 1 gång. Därefter fick de lyssna igen och stoppa när de hörde någon beskrivning om hur karaktärerna i boken firade jul. Detta skrev eleverna ner på med hjälp av stödord. Slutligen fick de prata och träna ihop sig hur de skulle berätta sin berättelse för resten av klassen. Vid redovisningstillfället ska de sedan presentera sin text, samt skriva upp de ord som de vill ska finns med i klasskompisarnas faktatexter som ska skrivas efter presentationen.

 Så här så det ut när eleverna planerade sin presentation.

Eleverna har sedan tidigare gjort framsidor till sin julbok. Dessa böcker kommer att kunna bläddras i från flera håll. Men mer om detta vid ett senare tillfälle…

Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.

Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter. Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.

När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår. Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.

Kunskapskrav åk. 3 i ämnet svenska

 


Prenumerera på nya blogginlägg

Svenska: faktatexter

Idag har vi i halvklass tränat på att skriva faktatexter. Vi utgick från en bok som heter ”Godnattsagor för rebelltjejer”.

Boken innehåller fakta i berättelseform om ett gäng olika kvinnor. Vi startade med att läsa om Ada Lovlace.

För att förstärka fakta från boken tittade vi även på några minuter av programmet: Programmera mera

Sedan pratade vi om att en faktatext måste innehålla just fakta, att det i en faktatext inte får innehålla påhittade saker. Vi skrev upp några viktiga ord som vi läst om Ada. Dessa måste sedan finnas med i elevernas faktatexter.

Vi plockade fram nya böcker och dessa ska nu bli våra faktaböcker.

Avslutningsvis målade eleverna ett porträtt av Ada.

Stort intresse och flera positiva kommentarer från eleverna får sammanfatta denna lektion.

Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter. Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår. Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap.

Ur: Lgr 11 kunskapskrav åk 3 i ämnet svenska.

 


Prenumerera på nya blogginlägg

© 2018 Pellesvänner

Tema av Anders NorenUpp ↑