Nu är arbetet med forntiden i full gång. Vi startade arbetet med att ta reda på vad vi vet om forntiden. Eleverna skrev tillsammans i grupper i Padlet på så sätt skapade eleverna ett gemensamt dokument där alla kunde se vad vi kunde innan vi började. Så här såg förkunskaperna ut i de två grupperna:

Vid nästa lektion startade vi med fakta kring Jägarstenåldern, vi såg delar av denna film: I stenålderns tid och sedan läste vi fakta ur två läroböcker Boken om SO 1-3 Grundbok PULS SO-boken 1-3, Grundbok (häftad)

Efter detta delades eleverna in i grupper där alla grupper fick olika uppdrag. Alla grupper kommer att få göra alla stationer.

Station 1: skapa stenåldershalsband 

Station 2: Skriva faktatexter   mallen tagen från http://mittlillaklassrum.weebly.com

Station 3: Planera en dramatisering om hur en dag på Jägarstenåldern kunde se ut. Sedan filma med green screen.  Här är material ihopsamlat redo för filmning under veckan.

Station 4: Skapa en affisch med fakta och bilder om Jägarstenåldern.

 

Här är några affischer som är under produktion. Vi arbetar i appen Comic life 3

Fortsättning följer…

Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck. Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser. Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid. Ur: Lgr 11 kunskapskrav åk 3 i SO


Prenumerera på nya blogginlägg