I Bokstavslandet fortsätter det även denna vecka att handla om instruerande text. Precis som de flesta textformerna så finns det en grund som behöver följas. Kännetecken för instruerande texter är att de innehåller mål, material och metod. Vi har använt oss av cirkelmodellen för att träna på denna texttyp.

Cirkelmodellen bygger på 4 faser.
• Fas 1: Bygga upp elevernas bakgrundskunskaper
• Fas 2: Studera texter inom genren för att få
förebilder
• Fas 3: Skriva gemensam text
• Fas 4: Skriva text individuellt eller i par

Ur: Lärarhandledningen Bokstavslandet åk3

En text vi har tittat på är ett recept och eftersom att vi har arbetat mycket med recept förra året så var det många som ville att vi skulle lägga det här, så att alla som vill kunde testa hemma om instruktionen fungerade…

Vi har skrivit en gemensam instruerande text om hur man spelar ett spel.

 

 

 

 

 

Sedan avslutade eleverna med att skriva egna texter.

  • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.         Ur: Lgr 11 Centralt innehåll i ämnet svenska

Prenumerera på nya blogginlägg