Pellesvänner

Yes! En utmaning!

Etikett: Bokstavslandet

Svenska: spökhistorier

När hösten bjuder på regn och mörka dagar gäller det att passa på att tända ett ljus och samlas på mattan och berätta spökhistorier…

Vi började med att läsa i Bokstavslandet där fröken berättade en ganska lång spökhistoria, sedan läste vi några av barnens spökhistorier och de var lite kortare. Några berättelser var roliga, där vi först var lite rädda men det visade sig på slutet att det inte var blod utan lingonsylt. Efter det här var det många i klassen som blev sugna på att skriva egna spökhistorier. Vi repeterade vad som måste finnas med i en berättande text och alla eleverna fick välja vilken planeringsmall de ville använda.

När planeringen var klar fick alla fundera på hur just deras spökhistoria skulle se ut. Någon klippte till formen av ett spöke och någon valde en pumpa. Flera ville ha en vanlig bok och dekorerade framsidan.

När spökhistorierna börjar bli klara läser eleverna igenom sin text och sedan tar de hjälp av en klasskamrat som läser och kommer med tips om ändringar.

De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning/…/

Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.

Ur: Lgr 11 kunskapskrav åk 3 i ämnet svenska

 


Prenumerera på nya blogginlägg

Svenska: superhjältar

Arbetet med superhjältar går vidare och denna gång handlade det om ord och ordförståelse. Eleverna har läst hela boken

”Handbok för superhjältar”  Under arbetets gång har de skrivit upp svåra ord och nu var det dags att samla ihop dessa. Eleverna arbetade i grupper och i programmet AnswerGarden https://answergarden.ch/  De skriver på lärplattorna och orden som alla skriver kommer upp i en gemensam text på tavlan. Om flera grupper skriver samma ord, så blir det ordet större.

 

När vi skrivit upp de svåra orden fyllde eleverna på med ord som som hör till superhjältar.

 

Sista delen i arbetet, får eleverna själva välja ett ord från tavlan som de inte vet vad det betyder. De arbetar då med Bokstavslandets ordtavla och skriver ordet. För att hitta betydelse, synonymer och motsatser så använder de lärplattorna. Här återkommer vi diskussionerna om källkritik och hur man söker för att hitta det man söker på internet.

Läsa och skriva

  • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Språkbruk

  • Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.

Informationssökning och källkritik

  • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbsidor för barn.
  • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.

Ur: Lgr 11 Centralt innehåll i ämnet svenska

 


Prenumerera på nya blogginlägg

Svenska: Bokstavslandet

 

Det här året arbetar vi med bland annat Bokstavslandet i svenskan. Det består av läseböcker, arbetsböcker, gemensam digital intro och massor med läsförståelse uppgifter. Till varje kapitel finns även en en film på UR https://urskola.se/Produkter/186587-Livet-i-Bokstavslandet-Skonhet

Vi får väl se om det slutar med att vi bjuder in till en dansföreställning igen 🙂

 Läseboken

 Arbetsboken

 Praktiskt material

 Stavningsträning

 


Prenumerera på nya blogginlägg

© 2018 Pellesvänner

Tema av Anders NorenUpp ↑