Arbetet med superhjältar går vidare och denna gång handlade det om ord och ordförståelse. Eleverna har läst hela boken

”Handbok för superhjältar”  Under arbetets gång har de skrivit upp svåra ord och nu var det dags att samla ihop dessa. Eleverna arbetade i grupper och i programmet AnswerGarden https://answergarden.ch/  De skriver på lärplattorna och orden som alla skriver kommer upp i en gemensam text på tavlan. Om flera grupper skriver samma ord, så blir det ordet större.

 

När vi skrivit upp de svåra orden fyllde eleverna på med ord som som hör till superhjältar.

 

Sista delen i arbetet, får eleverna själva välja ett ord från tavlan som de inte vet vad det betyder. De arbetar då med Bokstavslandets ordtavla och skriver ordet. För att hitta betydelse, synonymer och motsatser så använder de lärplattorna. Här återkommer vi diskussionerna om källkritik och hur man söker för att hitta det man söker på internet.

Läsa och skriva

  • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Språkbruk

  • Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.

Informationssökning och källkritik

  • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbsidor för barn.
  • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.

Ur: Lgr 11 Centralt innehåll i ämnet svenska

 


Prenumerera på nya blogginlägg