Idag har vi firat läsdagen med just en hel dag läsning. Vi har haft bok 2 i Handbok för superhjältar stående i klassrummet i två veckor och det har varit många som har varit och tittat i den och frågat om de får läsa den. Så idag var det äntligen dags…

Handbok för superhjältar. Röda masken

Vi gjorde som vi brukar, arbetet delades in i 4 stationer.

Station 1:  läsa boken tillsammans.  Alla hjälptes åt och läste en del var.

Station 2: egen läsning

Station 3: Gör en egen tavla med din egen superkraft

Station 4: skriv din superhjälte berättelse, ta hjälp av en kompis och rätta renskriv sedan på datorn.

 

Även superhjältar behöver ibland superenergi…

Även en sådan här annorlunda dag är det ju alltid kursplanens mål vi tränar på:

Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse. Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator. I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter. De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning/…/

Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.

Ur: Lgr 11 kunskapskrav i svenska åk 3


Prenumerera på nya blogginlägg