Vi är en åk 2 som tänker dokumentera vårt arbete i klassen genom bloggen. Vi hoppas kunna visa hur vi arbetar med kursplanen och hur delar av våra skoldagar ser ut.

Genom att göra denna dokumentation digital hoppas vi nå alla som är intresserade av vår skolvardag. Självklart hoppas vi att våra familjer är inne och följer med i våra uppdateringar, men kanske kan vi även inspirera andra klasser att arbeta med något tema som vi har gjort.

Vi som skriver på denna blogg är 20 stycken nyfikna, engagerade och kunskapssugna åk 2:or tillsammans med vår lärare.

Eftersom att vi bloggat och arbetat med att utveckla vår digitala kompetens sedan F-klass är vi väl medvetna om upphovsrätten och det är ständigt aktuellt, då vi behöver både filmer och musik när vi använder oss av green screen i arbetet. När det gäller källkritiken är vi i startgroparna, eleverna har testat på i klassrummet och sedan utbildat sina föräldrar på utvecklingssamtalet. Källkritiken är svår, men vi får mycket träning, då vi ofta söker fakta på nätet.

Vi kopplar oftast allt vi dokumenterar till de mål vi tränar på i läroplanen. Detta både för att vi i klassrummet ska veta vad vi tränar på när vi gör vissa saker, men även för att det ska bli tydligt för läsarna vad vi tränar på.

Under arbetets gång har vi blivit duktiga på att dokumentera vårt arbetet, hålla fokus på vilket mål vi tränar på men framförallt digitalt medvetna om hur man gör film, söker fakta, använder oss av bilder som vi får använda.

Vi håller tummarna att vi vinner för att vår blogg har varit så rolig att göra, vi ser att många uppskattar vårt arbete genom besöksstatisk och kommentarer. Dessutom har vi så många roliga arbetssätt att dela med oss av, som fler klasser borde få möjligheten att testa.