Pellesvänner

Yes! En utmaning!

Kategori: Skolarbete (sida 1 av 10)

Svenska/NO: Faktatexter om vårtecken

Våren är på intågande även i klassrummet.

 

Eleverna har läst olika faktatexter, det har handlat om fjärilar, spindlar, flugor och myggor. De har sedan svarat på frågor kring texten.

 Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.

Ur: Lgr 11 kunskapskrav i svenska åk 3.

Vidare har de tränat på att följa en instruktion och skapat egna djur.

  • Instruerande texter, till exempel spelinstruktioner och arbetsbeskrivningar, och hur de kan organiseras med logisk ordning och punktuppställning i flera led.

Ur: Lgr 11 centralt innehåll svenska åk 1-3

I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter/…/Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.

Ur: Lgr 11 kunskapskrav i NO åk 3


Prenumerera på nya blogginlägg

NO: fåglar

Idag har vi redovisat fågelarbetet.  Eleverna berättade fakta om sin fågel och visade upp sin bild. Vi lyssnade även till fågelns speciella läte. Om ni vill lyssna på de olika fåglarna så kan ni göra det här: https://www.xn--fgelsng-exae.se/

Det har varit roligt att följa elevernas ökade intresse för fåglar, varje dag har någon berättat om vilka fåglar de har sett eller hört på väg till skolan. Om en knapp månad fördjupar vi oss ytterligare om fåglar, då vi tar hjälp av naturskolan och har en utedag i Gredelby Hagar. Vill även passa på att tacka för böckerna som en förälder skänkt till alla elever i klassen.  Alla elever fick en varsin efter att de hade redovisat och lyckan och intresset var stort.  När vi avslutade med att alla fick läsa i sin bok var det många elever som jublade.


Prenumerera på nya blogginlägg

Rörelsepaus

Vi har, efter önskemål från eleverna skapat en ny rörelsefilm. Det är parodier på mellolåtarna. Eleverna har arbetat i par och tillsammans valt ut en sång som de vill göra om texten på och hitta på rörelser.

Genom undervisningen i ämnet musik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer,

Ur:Lgr 11, syftet med ämnet musik

Vi arbetar både med ämnet svenska och musik i detta arbete.

Genom undervisningen i ämnet svenska ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

Ur: Lgr 11, syftet med ämnet svenska

Upp och hoppa och häng med i rörelserna!

 

 


Prenumerera på nya blogginlägg

I arbetet med samhället har eleverna i grupper arbetat demokratiskt och beslutat vad som ska finnas i deras samhälle. De har fått en budget, alla måste vara med och bidra med sin åsikt och de måste fundera på vad som verkligen behövs i ett samhälle.  Så här lät det under arbetets gång:

https://youtu.be/FGC0hnUYw9E

 

Nästa steg är att bygga sitt samhälle i appen Minecraft.  Eleverna arbetar i sina bordsgrupper med 2 lärplattor/ grupp. Gruppen arbetar i samma värld, så det krävs en hel del kommunikation för att följa den ursprungliga planen.

 

En skola växer fram och två olika bostadshus…


Prenumerera på nya blogginlägg

Svenska: Astrid Lindgren

Vi fortsätter arbetet med Astrid Lindgren och nu håller eleverna på att färdigställer sina faktatexter och de syr en egen docka. Dockan ska vara en av Astrids karaktärer.

Visst känns de långa röda flätorna igen…

I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa.

Ur: Lgr 11 syftet med ämnet Bild.


Prenumerera på nya blogginlägg
Äldre inlägg

© 2018 Pellesvänner

Tema av Anders NorenUpp ↑