Pellesvänner

Yes! En utmaning!

Författare: Beatrice Strandin (sida 2 av 8)

I arbetet med samhället har eleverna i grupper arbetat demokratiskt och beslutat vad som ska finnas i deras samhälle. De har fått en budget, alla måste vara med och bidra med sin åsikt och de måste fundera på vad som verkligen behövs i ett samhälle.  Så här lät det under arbetets gång:

https://youtu.be/FGC0hnUYw9E

 

Nästa steg är att bygga sitt samhälle i appen Minecraft.  Eleverna arbetar i sina bordsgrupper med 2 lärplattor/ grupp. Gruppen arbetar i samma värld, så det krävs en hel del kommunikation för att följa den ursprungliga planen.

 

En skola växer fram och två olika bostadshus…


Prenumerera på nya blogginlägg

Svenska: Astrid Lindgren

Vi fortsätter arbetet med Astrid Lindgren och nu håller eleverna på att färdigställer sina faktatexter och de syr en egen docka. Dockan ska vara en av Astrids karaktärer.

Visst känns de långa röda flätorna igen…

I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder, material och uttrycksformer. Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa.

Ur: Lgr 11 syftet med ämnet Bild.


Prenumerera på nya blogginlägg

NO: fåglar

Just nu är det mycket på gång i klassrummet och en av de sakerna är arbetet med fåglar.

Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.

Ur: Lgr 11 kunskapskrav åk 3 i NO

Eleverna har arbetat enskilt med en fågel och tagit fram fakta. De har även skapat sin fågel i garn. Här fick eleverna träna på att följa en skriven instruktion för att veta vad de skulle göra. Eleverna lyssnar även på fåglars sång för att lära sig känna igen de  och urskilja vem som är vem.


Prenumerera på nya blogginlägg

SO: Samhälle

Undervisningen i ämnet samhällskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en helhetssyn på samhällsfrågor och samhällsstrukturer. I en sådan helhetssyn är sociala, ekonomiska, miljömässiga, rättsliga, mediala och politiska aspekter centrala.

Ur: Lgr 11, syftet med ämnet SO

Vi arbetar med ett material från Ung företagsamhet https://ungforetagsamhet.se/vart-samhalle/om-vart-samhalle

Ett av de första jobben med materialet är att fundera på vad ett samhälle är.

Eleverna har klippt och klistrat och skapat en samhällsbild. De har funderat på vilka yrken som finns i ett samhälle, just denna del har vi tidigare arbetat mycket med tillsammans med flera föräldrar i klassen. Här kände sig eleverna säkra och de hittade många olika yrken.

I vårt samhälle har det nu blivit en ledig lokal och eleverna har funderat ut vad som ska få startas upp där. Vad behövs? Alla fick tänka själva, sedan fick de skriva ner argument och till sist framföra sitt förslag för de andra. Uppgiften avslutades med röstning.

Arbetet fortsätter…


Prenumerera på nya blogginlägg

Rösta på oss!!!

Vi är med och tävlar i Sveriges piggaste klassrum och nu behöver vi era röster…

Följ länken http://www.piggasteklassrum.se/bidrag/hogasskolan-ak-2c-knivsta/

Rösta gärna idag!


Prenumerera på nya blogginlägg
Äldre inlägg Nyare inlägg

© 2018 Pellesvänner

Tema av Anders NorenUpp ↑