Pellesvänner

Yes! En utmaning!

Månad: november 2017 (sida 1 av 2)

Multiplikation

Vi har jobbat med multiplikation.😜

I våra multiplikationshäften.

 

Gjord av Rektor Krupp👨🏻‍💼och Mackan🍩


Prenumerera på nya blogginlägg

Svenska: faktatexter

Idag har vi i halvklass tränat på att skriva faktatexter. Vi utgick från en bok som heter ”Godnattsagor för rebelltjejer”.

Boken innehåller fakta i berättelseform om ett gäng olika kvinnor. Vi startade med att läsa om Ada Lovlace.

För att förstärka fakta från boken tittade vi även på några minuter av programmet: Programmera mera

Sedan pratade vi om att en faktatext måste innehålla just fakta, att det i en faktatext inte får innehålla påhittade saker. Vi skrev upp några viktiga ord som vi läst om Ada. Dessa måste sedan finnas med i elevernas faktatexter.

Vi plockade fram nya böcker och dessa ska nu bli våra faktaböcker.

Avslutningsvis målade eleverna ett porträtt av Ada.

Stort intresse och flera positiva kommentarer från eleverna får sammanfatta denna lektion.

Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter. Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår. Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap.

Ur: Lgr 11 kunskapskrav åk 3 i ämnet svenska.

 


Prenumerera på nya blogginlägg

Faddertid

Fortsätt läsa


Prenumerera på nya blogginlägg

Svenska: nationella läsdagen 2017

Idag har vi firat läsdagen med just en hel dag läsning. Vi har haft bok 2 i Handbok för superhjältar stående i klassrummet i två veckor och det har varit många som har varit och tittat i den och frågat om de får läsa den. Så idag var det äntligen dags…

Handbok för superhjältar. Röda masken

Vi gjorde som vi brukar, arbetet delades in i 4 stationer.

Station 1:  läsa boken tillsammans.  Alla hjälptes åt och läste en del var.

Station 2: egen läsning

Station 3: Gör en egen tavla med din egen superkraft

Station 4: skriv din superhjälte berättelse, ta hjälp av en kompis och rätta renskriv sedan på datorn.

 

Även superhjältar behöver ibland superenergi…

Även en sådan här annorlunda dag är det ju alltid kursplanens mål vi tränar på:

Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt. Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse. Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.

Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator. I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter. De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning/…/

Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.

Ur: Lgr 11 kunskapskrav i svenska åk 3


Prenumerera på nya blogginlägg

Matematik: pannkakor

Vi har jobbat med att göra pannkakor  i hemkunskapsasalen och stekt dem. Målet som vi har jobbat med är mått som deciliter och liter.🌈✨

 

 

Gjord  av  Pompom och  Starkshorizo

 


Prenumerera på nya blogginlägg
Äldre inlägg

© 2018 Pellesvänner

Tema av Anders NorenUpp ↑