Pellesvänner

Yes! En utmaning!

Månad: september 2017 (sida 1 av 3)

NO: NTA

Som mål har vi att gissa vad som kommer att hända i komposten och starta ett expriment med maskar i kompost.

Vi har fot gissa vad som skulle hända. Vi har maskar i en plastpåse med jord i som vi har lakt i torra löv och bär.

Skrivet av Soffan och …


Prenumerera på nya blogginlägg

Svenska: superhjältar

Nu har vi kommit fram till planeringsstadiet för våra superhjältar. Vi testade på att göra gemensamma berättelser där eleverna arbetade i grupper. Varje elev fick ansvar för en del av berättelsen och de skulle då skriva sin del utan att veta vad de andra skriver (samma struktur som när man ritar en person och en ritar huvudet, för att sedan vika bort denna del och nästa ritar överkroppen utan att se vad föregående person ritat o.s.v.)

Eleverna följde denna struktur:

Så här blev en historia: Det var en gång en hjälte som hette Gröna ninjan. Hen bodde i ett hemsökt slott. Den Grönan ninjan hade ett stort uppdrag och det var att åka till Afrika och rädda alla djur. Men precis när den Gröna ninjan ska ge sig iväg kommer en superskurk och kladdar ner hela stan. Men som tur är har den Gröna ninjan en varmkorv i munnen som han skrämmer iväg superskurken med och då kan vår hjälte flyga till Afrika och avsluta sitt uppdrag…

Många skratt senare började alla med sin egna berättelseplan:

 De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.

Ur: Lgr 11 kunskapskrav åk 3 i ämnet svenska

 


Prenumerera på nya blogginlägg

Svenska: superhjältar

Arbetet med superhjältar går vidare och denna gång handlade det om ord och ordförståelse. Eleverna har läst hela boken

”Handbok för superhjältar”  Under arbetets gång har de skrivit upp svåra ord och nu var det dags att samla ihop dessa. Eleverna arbetade i grupper och i programmet AnswerGarden https://answergarden.ch/  De skriver på lärplattorna och orden som alla skriver kommer upp i en gemensam text på tavlan. Om flera grupper skriver samma ord, så blir det ordet större.

 

När vi skrivit upp de svåra orden fyllde eleverna på med ord som som hör till superhjältar.

 

Sista delen i arbetet, får eleverna själva välja ett ord från tavlan som de inte vet vad det betyder. De arbetar då med Bokstavslandets ordtavla och skriver ordet. För att hitta betydelse, synonymer och motsatser så använder de lärplattorna. Här återkommer vi diskussionerna om källkritik och hur man söker för att hitta det man söker på internet.

Läsa och skriva

  • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.

Språkbruk

  • Ord och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.

Informationssökning och källkritik

  • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbsidor för barn.
  • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.

Ur: Lgr 11 Centralt innehåll i ämnet svenska

 


Prenumerera på nya blogginlägg

Utvärdering

Vi har i veckan startat med forntiden i SO och jord i NO. Vi arbetar tillsammans med en annan klass på skolan i blandade grupper. Efter första tillfället gjorde vi en utvärdering för att se hur eleverna hade upplevt lektionerna. Vi arbetade med Plickers https://www.plickers.com där eleverna får välja det alternativ som de tycker passar bäst in genom att hålla upp en kod på ett speciellt sätt. Jag som lärare skannar sedan av svaren med hjälp av lärplattan och hela klassens svar syns på tavlan.

 

Den här gången var frågan:

Hur hade du det på NO/SO lektionen?

A, Det kändes spännande

B, Det var roligt

C, Nej, det kändes inte kul

D, Det var inget speciellt

Kul att se att att det denna gång inte var någon som kände att det inte hade varit roligt…

 


Prenumerera på nya blogginlägg

Engelska

Engelska är ett ämne som många är intresserade av i klassen. Vi tittar just nu på ”The Game” https://urskola.se/Produkter/170813-The-Game-Animals 

Kommunikationens innehåll

  • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.

Ur: Lgr 11 Centralt innehåll i ämnet engelska

Eftersom detta avsnitt handlade om olika djur, så fick eleverna titta på en bild, för att sedan dramatisera djuret. Resten av gruppen fick gissa vilket djur som visades. Många kunde gissa djuret, men svårigheten var att våga gissa på engelska.


Prenumerera på nya blogginlägg
Äldre inlägg

© 2018 Pellesvänner

Tema av Anders NorenUpp ↑